Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje


 

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

8. Oś Priorytetowa

 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Działanie 8.2

 

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł projektu: „Zintegrowana Platforma Informatyczny klasy B2B dla obsługi procesów produkcji i dystrybucji pomiędzy Firma F.H.U. MATAR Jarosław Gryla i Partnerami.

 

Nazwa beneficjenta:

 

GRYLA JAROSŁAW, Firma Handlowo-Usługowa „MATAR”

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-198/13-00

 

Wartość projektu : 344 150,00 zł

 

Kwota dofinansowania : 240 905,00 zł

 

Okres realizacji : styczeń 2014 – grudzień 2014

 

 

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B zwanego dalej ZSI B2B. System winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa “MATAR” i jej partnerami.System obejmuje cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli we wszystkich obszarach jej działalności, tj. w obszarze zamówień, dostaw i dystrybucji oraz obsługi formalnej i biznesowej procesu sprzedaży w specyficznej branży Beneficjenta.

 

Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem a klientami, automatyzacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań. System B2B, eksploatowany przez Beneficjenta, umożliwia pracownikom i klientom obsługę nadchodzących zgłoszeń klientów niezależnie od kanału dystrybucji (mail, faks, telefon, poczta, kontakt osobisty), zautomatyzowane prowadzenie kampanii sprzedaż, zliczanie statystyk dotyczących parametrów ilościowych i jakościowych pracy, raportowanie na poziomie operacyjnym i zarządczym.

 

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


Zapytania ofertowe związane w projektem:

ZAPYTANIE 1 – zapytanie ofertowe dot. Moduły Podstawowe

 

ZAPYTANIE 2 – zapytanie ofertowe dot. Moduł Produkcja

 

ZAPYTANIE 3 – zapytanie ofertowe:

 

– zapytanie ofertowe dot. Moduł Produkcja

 

– zapytanie ofertowe dot. Moduły Podstawowe

 

– zapytanie ofertowe na wykonanie uslugi migracji

 

– zapytanie ofertowe na komputery All in One